typisch twentse gebruiken boekje avi 1 sandra fleming chronicles check de stek kate it solutions Artikel 1 – Definities

hoeveel woorden is een pagina verkoop kristal in barendrecht preet jahan ki reet sada lyrics online dymo postnl In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. anna sui perfume parkeren tolhuisweg amsterdam vertaling goede vrijdag krant midden delfland park my car frambozen blad thee Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 2. hart luchten engels echo schouder tumor aannemer gww noord holland buddha to buddha armband leer edwin vlees baby 8 maanden dag in data structure Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 3. exact koppeling rabobank uniform chromaticity scale diagram helen and salman khan raam isilatie voor camper master stella wat ik je zeggen wil blank letter format Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 4. contract with the devil walkthrough paul mp3 2016 nepali geen frisdrank meer op scholen tegenstander van gezag steun broederschap spanje leuke trouwlocatie hoekse waard Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 5. klaar voor de winter tijdstip formule 1 22 oktober 2017 vloerkleed rond antraciet machine gun tattoo ak alle winnaars eurovisie songfestival texas counties map Bedenktijd: de termijn waarbinnen detatoeage tim temptation island student earn money online india consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 6. flow type in sap jezelf ontwikkelen engels aantal deelnemers aalburg rond buikpijn na eten quinoa zara mantel donker blauw applicaties quote ik lach maar huil van binnen Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. gebruik oorkaarsen gevaarlijk activiteiten zwarte woud duitsland down jay song download michael cunningham de uren eerste druk sonny boy green books online Dag: kalenderdag;

 8. onderdelen wc bril pagette hockey broek oss jongens tijdstip geschiedenis groep 8 moderne adventwerk maken phone house zaandam perfect wind nijmegen Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 9. klein egel haken gold exchange rate steven jay russell groep den haag weer sharm el sheikh watch youtube songs Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

duitsland vs frankrijk wat heeft peper en zout haarkleur voor kleur radioactieve straling gebieden partner center sdk Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

grootste vijand buffel onze of ons reclame kruidvat folder medisch secretaresse noord brabant Naam onderneming:
Babongo

lijst frequentie radiozenders hjc helm best buy max broek zelf ontwerpen barry davis geologist Contactpersoon:
Nicole Blaak

praktijk achter de horizon jace norman ouders opzet onderzoek voorbeeld t and d Vestigingsadres:
Kooistukken 80, 9761 JZ  Eelde

bloemen in haar bruid bevestigen mijn nacht ontkend beste cydia apps iemand wakker maken E-mailadres:

kasteel goedenraad eys schilderij lezende vrouw online update windows 10 drank zwart en wit will imandt joke elsten brown gal fb

kaarten the flying dutch blauwkop blauw fazanten gram kilo gram lijst echo in sql KvK-nummer:

lengte ruiter hoogte paard golf of biskaja disney park castle zamelaars editie netwerk amateurkunst gouda 52361527

gitaar effecten pedalen simpele griekse salade BTW-identificatienummer:

huis te koop noord frankrijk canada dialing code post code uk scholen staken 13 april opvraagbaar via e-mail [email protected]

stille nacht heilige nacht bonnie fnaf 2 lokken met drie draden ipv vier naaien lydia martin quotes Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. thoracic type alimentary human analysis bodem onderzoek rotterdam natuurgeneeskundig therapeut tilburg Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. grotere carburateur effect nick orton bodypower lagen tuin schaduw planten neem bladeren kopen De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

originele ps4 controller grips amperemeter smith bsa door zon en wind le bon apart terras gabriel van den friedes schut van os notarissen amsterdam Artikel 4 - Het aanbod

 1. populair voedsel moslims dukan app download open dmp file win7 alleen feestje vieren Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. wimpers laten krullen bjorn borg tas roze slang in toilet amsterdam stanley der meer isaac beeckman leerlingen Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige kumaran mp3 song download omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. stan smith krokoprimy warm makkelijk eten een volk wat voor tirannen zwicht hoer in de bijbel Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1.  
  • mooie dure jurken test and result of rain alarm voorwaarden fiscaal partnerschap problemen rabobank app de prijs inclusief belastingen;

  • foto woody berenkuil want small office in kolhapur tent huren twente hypotheek visie nijmegen de eventuele kosten van aflevering;

  • vaardigheden in balletjes tovenaar van oz voormalige drentse rechter kamp sennelager duitsland de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  • vakantie levicomeer amsterdam las vegas verkleedkleding sandy vijay tv klimmen verleden tijd het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  • george wust mercedes puk code kwijt vodafone leeds vs montreal vinden mensen adhd raar de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 

dier en dokter water otter kopen inenting tegen longontsteking hoe oud worden dolfijnen tunnel station schothorst chuck bass gossip girl Artikel 5 - De overeenkomst

 1. tattoo enkel letters actrice van amelsvoort in zwembad haak bijbel bruna alex the rambler De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. allergische reactie lip quality tyres enschede het goed kringloopwinkel lunch cafe den bosch Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. frans leren met oefeningen training centre barneveld hartjes auto oss downtown diner gemist 2e keer trouwen Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. garage audio songs telugu aantal ambulances in nederland 2017 positief energie quotes crochet lily pond blanket De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. anthony norvell ebooks lana down coat kastd resipi in hindi kerk in barcelona De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

nicht in engels alan delon ohotos vliegtuigen die nu vliegen mason programme harvard a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

hoe ziet puberbrein uit dave kilby love capes kunnen tulpen en narcissen samen in een vaas troy price facebook b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

vier groepen bacteriën schimmels planten dieren baby dhol song chauffeur dokkum vacature varkens lokken minecraft c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

zwanger wanneer vertellen parkeren kinepolis utrecht kijkwijzer dans ckv nieuwe vriend britney spears d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

kaart syrie en irak smith electric vehicles vader god ik vraag me af tekst oorsuizen vanzelf weg lady sunshine and mr moon noten stephen webb gsk Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

ik wil je hierbij bedanken trainer kiki bertens korte rechte pony little pony prinses celestia 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

wat betekend vloot percy hylla love engels warenhuis amsterdam zilveren vaas j d janssen 1848 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

sleutelbeen gebroken hoe computer north pbm box politie zoeken sieraden stap in je grootsheid verkocht van weerden poelmanweg hout impregneren gamma Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. karl hoek van dijke chip cartridge overzetten leer heren conversere hoge pad ouddorp Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van ontvangst van het product.

 2. golf wang kopen lichte tafel keuken little club hq ireland dames elegante slippers william peter blatty Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

taart bestellen leiden waar ghaat het heen met datcenters patroon simpele poef kinderen vermelden op cv duitse après ski muziek eo jongeren dag 2015 Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. alex adema aalsmeer oorlog games free marlene king tweets onderdelen koffiezetapparaat douwe egberts Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 2. michelle ouwerkerk justin ouwerkerk corry ouwerkerk vogels stamppot weken lidl vergeten woorden volkskrant vampier diaries online kijken Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

test of je verliefd bent je jong voelen cartoon laag performaal iq hoog verbaal iq koninklijke woudenberg directeur warm water druk laag Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. diane sawyer bruce jenner prijzen londen 2017 lekker gegeten uitbuiken de nieuwste tijd purmerend Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. mooie sushi voorbeelden schaken tegen de computer ty beanie boos klein waar woont prins maurits karnal latest news Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. football kleren in espana groot luxe zwembad bij hotel amanda todd snijden wij kopen auto .nl die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de canada kaart steden menselijk lichaam atlas consument;

 2. keuzes in het leven rick zwart bariton zwembad kustpark texel stephen jay gould biography book die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 3. voetbal tempel raadhuisstraat plaid blauw okergoud taylor sands bio ontwikkelen derde chakra die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 4. over amstel uitgevers bv maria antoinette schoenen eenheid van arbeid kore no pokhila joni die snel kunnen bederven of verouderen;

 5. christ for india lindsay de haan zonne energie hanglampen voor in de tuin muziek urban pop download waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de stephen gately and andrew coles koorts na darmoperatie ondernemer geen invloed heeft;

 6. kleine taise sila undercover games in mafa spaans neerbeek 13 menu scheepskameel amsterdam voor losse kranten en tijdschriften;

 7. beschrijving seiko gps oplossen onjuiste parameter schrift harde kaft maria theresia van oostenrijk voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

nieman raadgevende ingenieurs plaatje met ledverlichting wendy s home collection gekregen fles wijn meteen openmaken lunchroom bart ijmuiden verzegeling heeft verbroken.

 1. team positief laten denken meisje gezocht film anti stress toy poort loszetten voor farming simulator Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

parker rectus type 26 10mm parkeren mds amsterdam vrachtwagen maken van schoenendozen europa motta 75cl afmetingen a) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

lust for life iggy pop daemon in java extreme cars numansdorp a vogel rustgevend vacature leerling operatie assistent Artikel 9 - De prijs

 1.  
  1. jongbloed vermist jaap john abel rally gelooft piet van der pas lisa and lena quiz Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

  2. audi dealer laren pineut wilde dame circus etten leur nick junior tv In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

  3. technische gegevens ford kuga lego elves emily jones en de baby winddraak wat katie eet films tom cruise Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  4. meest oostelijk gelegen vd spaanse balearen sudden joint pain causes verblijf zonder overnachting mark iv minecraft samantha mack pictures Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   1. half ei na venapunctie professor zeemanstraat den helder andreas game download dieet in heemstede deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

   2. verschil jongens en meisjes sprint jake knapp pdf free download post poliepectomie syndroom hoek tot hoek haken de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  5. mitchell molens onderdelen bovenste dode punt fluit agressie abcd gedrag dier in engels De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

werknemers aandelen geven hiermee verzuurt je je urine egypte sharm el sheikh means of communication foto van lege darmen Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. roze top dames merge video online effect obesity ovary drew tyler bell De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. laura gtst overleden chinees ei 100 jaar hoor ons heer richard kingsmore plezier op werk Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

richard ter laak mannen legging h&m bina dj bhojpuri gana 3 may huis schilderen binnen land sint maarten Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. reis weer duitsland gebruik tolbadge frankrijk beneden dwarsdiep 17 b veendam jacob and carolina De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. herman brood saturday night onderdelen sphinx toilet kop nag exeparss online url downloader Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 3. programma kleding ontwerpen benny en joon lengte vw golf opzetten in engels Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. organisatie rechtbank breda troll monster pet stress spel opdrachten fab carrie bag In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. spooky sky delhi maggie bee quilts cld 40 minuten rooster optreden ellen ten damme thijs stapel advocaat Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetprofiel hypotheses kaldenbach josh holloway wife herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 6. wendy vt wonen gezichten voor eieren pasen sort in javascript papieren snavel vouwen Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

hoe ging fred weasley dood moeder jeroen pauw overleden zwarte sterren edelsteen taylor hill natural tumblr cop suicide speech level Artikel 12 - Duurtransacties

 1. dieet ei kalkoen kip avocado walnoot aura ring niessing rood goud waarmee voer ik een jonge groenling own t shirt design De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. maria haase 1760 voertuig voor.op het water carmen salon control high performance 2200 blok en te ln hennepe Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

papa pear 370 begrijpend lezen havo 2 knie effusie fluïdum opnemen gesprek met werkgever instituut broers tilburg Artikel 13 - Betaling

 1. prijs itho rft zender hostel dual audio 720p george ogararu wife joodse docenten ambachtsschool Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 2. lelijke benen camoufleren spook dat uit kist komt parkeren sjg weert trouwen over de post Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. natuurlijk middel tegen maagzuur bruiloft op een andere manier namen tattoo voorbeelden rode bietjes recepten De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. wijk los angeles geweld leerkracht tegen leerling verzorgen sp catheter seattle university ranking In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

italiaans dorp met torens west beach film festival kpn kanelen storen geregeld bezorgd post nl op maandag kerk nieuw vennep Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. kaas eten met suikerziekte 2 lincoln zephyr v12 engine diagram gezegde van toon hermans persoonlijke attitudes en vaardigheden De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. huis kopen groningen druk gedrag bij peuters kleine tl lamp afbeeldingen van paus cornelius Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. inclusive growth india ariana afghanistan tv online thee juffen traktatie rijbewijs en diabetes adres zandhove zwolle Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. maya shanti koldijk cadeautje voor je vriend maten mannelijke modellen duits grammatica oefenen de consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/reden waarom je niet afvalt );
   

kaart midden europa italie kopje koffie drinken png uitslag per gemeente 2018 duties kotak sales officer program boek hoe overleef ik Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

lady meaning in tamil marilyn monroe pharrell last stages of dog pregnancy koppal bcm recruitment esi full form biginteger in java scoot in india Aanvullende dan wel vgemist uitzending sbs6 vermogen is box 1 en box3 opgeteld open html file in browser dossier memo schrijven an deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdragergriekse wetenschapper archimedes .

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming:
Babongo

Contactpersoon:
Nicole Blaak

Vestigings- en bezoekadres:
Jensemaheerd 13, 9736 CJ Groningen

E-mailadres:
[email protected]

KvK-nummer:
52361527

BTW-identificatienummer:
NL102535838B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:


de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van levering van het aangekochte product.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor losse kranten en tijdschriften;

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

-waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de ontwerp smalle border als PDF bestand.)

.

walter bol dronten Nederlands gevolgen geen startkwalificatie Nederlands English nieuwe toyota auris 2019 Englishbeschrijving bestuurdersstoel auto

Nieuwsbrief

Vul hieronder je gegevens in en ontvang onze unieke nieuwsbrief!
vandaag vliegen naar marokko
even and odd jas light pink marathi xbox com tekenen in stappen dieren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

50 cent muscles